ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Документи - архив

Документи за учебната 2021-2022 година

 

ВПРЗ - ИЗМЕНЕНИЯ

 

ПЛАН ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

ПРОГРАМА РАННО НАПУСКАНЕ

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ - ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

ВПРЗ - ИЗМЕНЕНИЯ

 

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” – гр. ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „ ЗОРНИЦА „ ГР. ПЛЕВЕН УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА" - гр. ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” – гр. ПЛЕВЕН

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА" - гр. ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

 

ПЛАН БДП

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ДГ „ЗОРНИЦА“ ГРАД ПЛЕВЕН - 2021 / 2022 ГОДИНА

 

ПЛАН-ПРОГРАМА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЕМЕЙСТВОТО УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА ПРИ ДГ „ ЗОРНИЦА” гр ПЛЕВЕН

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

 

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДГ „ ЗОРНИЦА” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 

Документи за учебната 2020-2021 година

 

Изменение и допълнение на ПДДГ 

 

Стратегия за развитие

 

Годишен план

 

Програмна система

 

План контролна дейност директор

 

План взаимодействие със семейството

 

План и правила квалификационна дейност

 

План за работа на педагогическия съвет

 

План БДП

 

Допълнение и изменение ВПРЗ 

 

Актуализация на Плана БДП 

 

 

2019г.:

 

Програмна система ГТР на 1-ва и 2-ра група ---> ТУК

 

Програмна система ГТР на 3-та и 4-та група ---> ТУК

 

Програмна система ГТР музика и ясла ---> ТУК

 

Годишен план ---> ТУК

 

Стратегия за развитие ---> ТУК

 

ПДДГ ---> ТУК 

 

Актуализация ВПРЗ за учебната 2019г.-2020г. ---> ТУК 

 

Програма Уязвими групи

 

 Повишаване на качеството

 

Програма за превенция на ранно напускане

 

ВПРЗ

 

Етичен кодекс

 

2018г.:

Мерки за повишаване на качеството, може да видите ---> ТУК

 

План за изпълнение на Стратегията, може да видите ---> ТУК

 

Програма равни възможности, може да видите ---> ТУК

  

Противодействие на тормоза, може да видите ---> ТУК

 

Лични данни, може да видите ---> ТУК

 

Програмна система 2018г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за дейноста 2018г., може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2018г., може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие 2018г., може да видите ---> ТУК

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „ ЗОРНИЦА „ ГР. ПЛЕВЕН УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” – гр. ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА