ДГ "Зорница"
Звездите променят света

ДЕН НА ХУМОРА И САТИРАТ

За децата от група „Смехорани“ ,участници в Дейност 6 - поддейности: 6.3 по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и  образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 .беше спазена традицията да се отпразнува 01.04 – Ден на хумора и сатирата. Това е и имен ден на групата.

За утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата празникът беше по-шарен и весел и премина като карнавал.

Децата представяха своите любими герои, в които са превъплътени и заедно играеха пееха и танцуваха. За по-смелите имаше игра с въпроси, която и забавляваше децата и показваше техните знания и умения да слушат и разказват приказки.