ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Изпълнение на план БАКП

   Днес, 28.04.2022г. на територията на Детска градина „Зорница“ –гр.Плевен се проведе учебна евакуация „ Действия при възникване на пожар“. При късо съединение на инсталацията в перално помещение в сградата на детското заведение възниква пожар, в следствие на което се предизвиква евакуация на присъстващите 121 деца и персонал на детското заведение.

Организацията на противопожарните звена беше синхронна и навременна. Децата бяха изведени по предварително уточнена схема. Отлично стикованата дейност на екипа на детската градина допринесе за ненапрегната, организирана и ползотворна тренировъчна дейност. Поставените цели бяха постигнати и бе проверено нивото на придобитите знания и умения на децата при пожар.

Формиране на поведенческа психология за защита и самозащита. Стимулиране работата в екип, чувството за отговорност и взаимопомощ.