Facebook
ДГ Зорница
Звездите променят света

Европейската инициатива за ден без автомобили под наслов "Умно на пътя - без автомобили"

На 21 септември детска градина „Зорница" гр. Плевен, отбеляза Европейската инициатива за ден без автомобили под наслов „Умно на пътя – без автомобили „. В подготвителни разговори между учители, родители и деца беше засегната темата от прекомерната употребаа на автомобили, както и влиянието върху здравето на човека и чистотата на въздухът и природата. Всяко дете на 21-ви сутринта, което е пристигнало пеша на детска градина,  получи „карта на умния пешеходец".