Facebook
ДГ Зорница
Звездите променят света

Практическа ситуация - проиграване на случай на терористична атака

Днес, 21.10.2021 г. в двора на детска градина "Зорница" гр. Плевен се проведе практическа ситуация - проиграване на случай на терористична атака - припредизвикателно и заплашително поведение/насилие/ на родител  над дете в двора на детската градина. Участие взеха децата,педагогическите специалисти по групи, непедагогическия персонал и родители. Ръководител на проиграната ситуация бе Силвия Диянова - директор на ДГ "Зорница".