Facebook
ДГ Зорница
Звездите променят света

Практическо занятие - евакуация с деца, педагогически и непедагогически персонал на тема "Защита при земетресение и пожар-превантивни мерки и организация на дейностите при възникване на земетресение вследствие на което възниква пожар"

На 19.10.2021г. от 12.00 ч. в двора на ДГ “Зорница“гр.Плевен се проведе практическо занятие - евакуация с деца, педагогически и непедагогически  персонал на тема “Защита при земетресение и пожар-превантивни мерки и организация на дейностите при възникване на земетресение вследствие на което възниква пожар“. Занятието бе ръководено от г-жа Силвия Диянова -директор на детското заведение.

Поставените цели бяха постигнати, а именно:

  1. Проверено бе нивото на придобитите знания и умения на децата при земетресение и пожар.
  2. Формирана бе поведенческа психология   за защита и самозащита.
  3. Стимулирана бе работата  в екип, чувството за отговорност и взаимопомощ.