Facebook
ДГ Зорница
Звездите променят света

Работилница за родители - "Да пораснем заедно" на УНИЦЕФ

В ДГ „Зорница“ гр. Плевен успешно приключи първото издание на „Работилница за родители“. Участниците – родители на деца от групите на градината изразиха желанието си срещите им да продължат и се надяват през следващата учебна година още много родители да имат възможност да споделят това преживяване.

 

Програмата „Да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ съдържа 14 основни теми, които помагат на родителите да надградят своите умения свързани с възпитанието и отглеждането на децата им. Детската градина предостави прекрасни условия за работа и родителите с удоволствие гледаха филми и презентации, дискутираха, тренираха уменията си, споделяха личен опит и се учиха от водещите и от опита на другите родители.

 

Програмата удовлетворява потребностите на младите родители от напътствия, спокойствие и сигурност. Срещите с други родители, водени от специалисти, оказват благотворно влияние върху уменията и нагласите свързани с родителството. То става по-отговорно, по –отдадено и търсещо най-добрия интерес на детето. Тази година Програмата се реализира с подкрепата на LidlБългария, които заедно с УНИЦЕФ обединяват усилия в  помощ  на ранното детско развитие. Детска градина „Зорница“ реализира този проект в партньорство със СПОФ „Читалища“ Плевен.  Сдружението провежда работилници по Програмата от 2013г. и е дългогодишен партньор на УНИЦЕФ.