Facebook
ДГ Зорница
Звездите променят света

Работилница за родители - Програма „Да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ

В ДГ „Зорница“ гр. Плевен стартира Работилница за родители. Така детското заведение влезе в редиците на прилагащите Програмата „Да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ. Участниците са родители на деца от групите на градината.

Програмата предвижда 14 срещи, на коитоще се разгледат теми свързани с възпитанието и отглеждането на малките деца, потребностите им, родителските умения и най-добрия интерес на детето.

Водещи на работилницата са Иваничка Мусова – културолог и експерт – обучител по комуникативни умения и Валентин Минков – училищен психолог и експерт по превенция на зависимости, и двамата са обучители по програмата за ранно детско развитие на УНИЦЕФ.  Методите на работа са интерактивни – работа в малки групи, дискусии, ролеви игри, презентации и филмчета, но най-важното е споделянето и обмена  на собствен опит. Още на първата среща младите родители се впуснаха в дискусия лесно ли е да бъдеш родител, колко специално е собственото ти дете, познаваме ли достатъчно себе си и какво можем да му дадем. Програмата се прилага едновременно в няколко града на страната,  в гр. Плевен това е поредната детска градина в която родителите могат да се включат.