ДГ "Зорница"
Звездите променят света

НП " Успяваме заедно"

През учебната 2020/ 2021 годинаДГ „ Зорница“ отново работи по  Национална Програма  „Успяваме заедно“, Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ с екип,в състав:

  • Ирена Стефанова Янкова- старши учител ДГ;
  • Цветослава Атанасова Къновска - учител ДГ;

 

През учебната 2020-2021 година ДГ „Зорница“ гр. Плевен взе участие в Национален проект „Успяваме заедно“ модул 1 „Хубаво е в детската градина“. Колективът на детската градина постави пред себе се като задача цялостното развитие на детската личност, чрез прилагане ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детската градина.

Усъвършенстване на взаимодействието на учителите със семейната общност. В дейностите се включиха децата и родителите от първа възраства група „Звездички“. С голямото си разнообразие те предизвикаха голям интерес от страна на родителите, което ги подтикна да вземат активно участие в осъществяването им.

В резултат на общата работа на учителите и родителите се осигури плавен преход на децата  от семейна среда към новата група. Изгради се подкрепяща, приемна и интерактивна среда с помощта на семейната общност в детската градина.