ДГ "Зорница"
Звездите променят света

НП " Заедно за всяко дете"

ЗД Усмивки

 

Банер ДГ "Зорница"

Флаер ДГ "Зорница"
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" - 2019
МОДУЛ 2. "ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
„3 D усмивки“

През месец март 2020г. приключи дейност I за приобщаване на родителите към училищния животна Проект „3 D усмивки“в ДГ „ Зорница“ гр. Плевен по НП „ Заедно за всяко дете“-2019 , Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование"
Реализацията на Дейност I - Лектория „Заедно растем“ беше насочена към родителите на деца от подготвителните групи на детското заведение. Бяха проведени 7 групови срещи, на които бяха разгледани различни теми свързани с отглеждането и възпитанието на децата. Родителите бяха любопитни и отзивчиви. Интересът им към този вид взаимодействие претърпя развитие и в края на срещите участниците бяха по-активни и с повече желание да бъдат част и от други дейности на детската градина. Представяните теми във вид на мултимедийна презентация бяха интересен и провокиращ начин да бъдат приобщени към съответната тема. В рамките на всяка среща имаха възможност да споделят собствените си идеи, да чуят мнението на другите родители, да поспорят, да се поставят на мястото на детето си, да си спомнят своето детство. Различните активности в рамките на всяка среща даваха различни възможности за интегриране на нови знания и умения. Най-голям интерес и активност родителите проявиха по време на общите дискусии. Работата в малки групи им даде възможност да се опознаят повече и да се почувстват в по - позната и подкрепяща среда. В края на лекторията повечето родители изказаха желание тези срещи да продължат и да бъдат включени и други важни теми за отглеждането на децата.
Снимки от дейност 1 "Лектория", може да видите ---> ТУК
 
Приключи един интересен, любопитен и много полезен проект!
Проектът „ 3 D усмивки“ беше финансиран от МОН по Националната програма „Заедно за всяко дете“ Модул 2 Добри практики за работа с родители. Той съдържаше няколко различни дейности, в които се включиха родители и деца заедно с учители от детската градина и артисти от драматичния театър. Безспорно най-забавната дейност бяха 9 – те театрални следобеда „Приказка за теб от мен“.
Театралните следобеди са забавен и атрактивен начин да изиграем заедно позната или нова детска приказка. На сцената да застанат заедно дете, учител, родител и артист. Родителите бяха впечатлени, децата ентусиазирани, учителите удивени. Заедно с истински артисти деца и родители правиха театър. Учиха се да бъдат в ролите на любими герои, да разказват приказка с кукла – петрушка, да бъдат заедно пред другите деца с мама или тате.
Тази дейност е любима и предпочитана и от родители и от деца. Веселбата е огромна и детската градина се превръща в желано място. Лекторията „Заедно растем“ съдържаше 7 групови срещи на родители, по време на които родителите се запознаха с различни важни теми за отглеждането и възпитанието на детето, поднесени по атрактивен начин чрез мултимедийна презентация от специалист по ранно детско развитие. Тренинг „Арена Зорница“ беше 5 кратна арена за ролеви игри, симулации, кратки беседи и групови дискусии по теми свързани с многото роли на родителя, насилието между деца, ученето за света и толерантността.
Чрез всичко това:
  • Привлякохме родителите за съвместни дейности;
  • Стимулирахме ги да подкрепят емоционално и да съпреживяват заедно с децата си престоя в детската градина;
  • Подпомогнахме развитието на творческо мислене и поведение у децата съвместно с родителите;
  • Подпомогнахме създаването на приятелства и партньорства между родителите
  • Направихме заедно детската градина прекрасно място за щастливи деца

Галерия ---> ТУК