ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Екип

Учители

 1. Силвия Диянова Петрова-директор
 2. Галина Маринова Нелковска-старши учител
 3. Галина Крумова Цветанова-старши учител
 4. Добринка Георгиева Михова-старши учител
 5. Златина Веселинова Борисова-учител
 6. Цветелина Никодимова Цанова-старши учител
 7. Петя Георгиева Бенова-учител
 8. Ирена Стефанова Янкова-старши учител
 9. Цветослава Атанасова Къновска-старши учител 

Медицински специалисти

 1. Мая Борисова Сълева-мед.сестра
 2. Съботинка Петрова Пенчева-мед.сестра
 3. Милка Симеонова Симова-мед.сестра
 4. Катя Иванова Захариева-мед.сестра
 5. Стефанка Първанова-мед.сестра 

Непедагогически персонал

 1. Наташа Маркова Христова-пом.възпитател
 2. Галя Латинова Ангелова-пом.възпитател
 3. Миглена Верелинова Рашкова-пом.възпитател
 4. Йоланда Стефанова Атанасова-пом.възпитател
 5. Румянка Цветанова Илиева-детегледачка
 6. Теодора Пламенова Божкова-детегледачка
 7. Гинка Василева Ненова-детегледачка
 8. Недка Ангелова Ганчева-детегледачка
 9. Мая Станимирова Урукова-пом.възпитател