Facebook
ДГ Зорница
Звездите променят света

Екип

Педагогически специалисти

 1. Силвия Диянова Петрова – директор
 2. Галина Крумова Цветанова – старши учител
 3. Галина Маринова Нелковска – старши учител
 4. Светлана Енчева Андреева – старши учител
 5. Добринка Георгиева Михова – старши учител
 6. Ирена Стефанова Янкова– старши учител
 7. Цветослава Атанасова Къновска – учител
 8. Цветелина Никодимова Цанова – старши учител
 9. Теодора Богомилова Георгиева– учител
 10. Мария Иванова Папуркова – старши учител, музика

Медицински специалисти

 1. Пенка Георгиева Каменова
 2. Катя Иванова Захариева
 3. Съботинка Петрова Пенчева
 4. Милка Симонова Симова
 5. Мая Борисова Сълева

Непедагогически персонал

 1. Даринка Стефанова Иванова– главен счетоводител
 2. Таня Асенова Генова – касиер, домакин
 3. Галина Георгиева Николова– готвач
 4. Хубавена Стефанова Алексиева – помощник-готвач
 5. Румяна Николова Велчева – перач
 6. Наташа Маркова Христова– помощник-възпитател
 7. Миглена Верелинова Рашкова– помощник-възпитател
 8. Петя Георгиева Бенова– помощник – възпитател
 9. Йоланда Стефанова Атанасова– помощник-възпитател
 10. Румянка Цветанова Илиева– детегледачка
 11. Мариета Георгиева Нешева– детегледачка
 12. Златина Веселинова Борисова – детегледачка
 13. Теодора Пламенова Божкова – детегледачка