ДГ "Зорница"
Звездите променят света

История

Годината е 1973-та. В новостроящия се ж.к. „Сторгозия“ е готово да посрещне обитателите си ново обединено детско заведение (ОДЗ № 2), построено по типов проект, за обхват на 140 деца, разпределени по възрастов признак в четири групи детска градина и две групи детска ясла. 

03.03.1973 година. Датата е историческа, а днес – национален празник. Първите деца прекрачват прага на детското заведение с вълнение и очаквания. Само след месец, на 07.04.1973 год., е и първият празник. Детското заведение получава свое име – ЗОРНИЦА – като ярката сияйна звезда. С това име трайно се вписва в историята на предучилищното образование в Плевен и има свое запазено място и до днес. 

Заселването на новия квартал с млади семейства бързо става причина за разрастването на детското заведение. През 1975 год. се разкриват нови 2 групи детска градина, а през 1978 год. – още 2, настанени в приспособени сгради. Детското заведение става едно от най-големите и с най-висока посещаемост в града. 

Промените в обществения живот и свързаното с тях намаление на населението в региона е причина за намаляване и на групите в детското заведение – с 2 през 1993 год. и още 2 през 1999 год. 

От 01.08.2016 год., с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, ОДЗ №2 „Зорница“ е преименувано в Детска градина „Зорница“. 

През учебната 2016 / 2017 година са обхванати 151 деца, разпределени по възрастов признак в 4 групи детска градина за деца от 3 до 7 години и 2 групи детска ясла – деца от 1 до 3 години. 

За учебната 2018/2019 година в детското заведение са приети 139 деца, разпределени по възрастов признак както следва: ясла /две групи/ - 33 деца; първа възрастова група - 27 деца; втора възрастова група -25 деца; трета подготвителна възрастова група - 25 деца и четвърта подготвителна възрастова група - 29 деца. През годината броят на децата се увеличи: двете яслени групи в края на месец Май са с численост 38 деца - общ брой на децата - 144. 

През учебната 2019/2020 година са обхванати 154 деца, разделени по възрастов признак в две  групи детска ясла  от 1 до 3 годишна възраст и четири групи детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст, както следва: първа яслена група - 22 деца; втора яслена възраст - 23 деца; първа възрастова група - 30 деца; втора възрастова група - 29 деца; трета подготвителна възрастова група - 26 деца; четвърта подготвителна възрастова група - 24 деца