ДГ "Зорница"

Звездите променят света

Дейността в ДГ "Зорница" изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие. Целта, към която се стреми екипът на детската градина е свързана с качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Обучението и възпитанието на децата в ДГ "Зорница" е съобразно Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Сградата на детската градина е масивна, с централно топлоподаване. Помещенията са просторни, светли и уютни. Осигурено е жизнено пространство за децата според нормативните изисквания.

ПОЛЕЗНО ЗА ВАС РОДИТЕЛИ: